У ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД ПОСТАВЉЕНА ПОСУДА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИСТРОШЕНИХ СИЈАЛИЦА И НЕОНКИ

Савет за заштиту животне средине ГО Стари град поставио је у холу Општине посуду за прикупљање истрошених сијалица и неонки, а све у циљу заштите животне средине и здравља Старограђана. Становници наше општине од данас имају могућност да одложе неупотребљиве сијалице и цеви на адекватан начин.Неонке и сијалице садрже одређени количину живе која је високотоксичан материјал и уколико се неадекватно одложи на депоније, уместо у рециклажни центар, лако може доћи у ланац исхране и дугорочно угрозити животну средину. Прикупљене сијалице биће збринуте од стране БИС рециклажног центра, јединог центра у Србији који поседује кросер машину за рециклажу неонки и сијалица. Подсећамо, да се у холу Општине налази и посуда за прикупљање истрошених батерија, које су такође изузетно штетне за здравље људи и живoтну средину.