СРЕДСТВА ЗА РАДОВЕ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ШКОЛЕ СТАРОГ ГРАДА

Одлуком Већа Општина Стари град ће у „Трговачкој школи“ финансирати санацију санитарних чворова на првом и другом спрату, а вредност радова је 3,6 милиона динара (са пдв-ом). За грађевинско-занатске радове у Основној школи „Браћа Барух“ одобрено је око 2,8 милиона динара (са пдв-ом), а за санацију водоводе и канализационе инфраструктуре у ОШ „Михаило Петровић Алас“ око 1.6 милиона динара. У плану су и додатни грађевински радови. ЕТШ „Никола Тесла“ је за инвестиционо одржавање учионица обезбеђено око 3,9 милиона динара. ГО Стари град финансира са 1,8 милиона динара и набавку 330 столица за ученике, 16 катедри за наставнике, 15 тапацираних столица за зборницу, један ормар за зборницу четвороседни столови, мале дрвене столице и столице за наставнике и васпитаче ОШ „Краљ Петар Први“. Такође, за ОШ „Скадарлија“ издојено је 3,8 милиона динара из општинског буџета за санацију водоводне и канализационе мреже и обнову санитарија.. У ОШ за слабовиду децу „Драган Ковачевић“ завршени су радови на адаптацији санитарних чворова, а њихова вредност износи око 600 хиљада динара (такође са пдв-ом).