СЕРВИСНЕ ВЕСТИ (17.5): РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БУДИМСКОЈ И ЦАРИГРАДСКОЈ УЛИЦИ

ЈКП „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА”

Зa данас без најављених и планираних радова на електро-мрежи на општини Стари град.

 У случају изненадних кварова, као и за све додатне информације у вези са електричном енергијом, Старограђани се могу обратити Информативном центру „ЕПС Дистрибуције” на телефон 011/395-7777 или путем имејла: info.centar@edb.rs

Зa данас без најављених и планираних радова на мрежи.

У случају  изненадних  кваровакао и за све додатне информације, позвати Контакт центар ЈКП „Београдски водовод и канализација”, на телефон 011/3606-606, или путем веб портала www.bvk.rs.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БУДИМСКОЈ И ЦАРИГРАДСКОЈ УЛИЦИ

У четвртак, 29.02.2024. године започети су радови на реконструкцији водоводне мреже у Будимској и Цариградској улици на општини Стари град.

Реконструкцијом је предвиђена замена постојећег цевовода пречника 80 милиметара новим ливено-гвозденим цевоводом (дуктилни лив) пречника 150 милиметара. Укупна дужина замене цевовода износи 630 метара.

Радови ће бити извођени фазно. Прва фаза ће се изводити у Будимској улици од Цариградске до раскрснице улица Војводе Добрњца и Деспота Стефана у периоду од 29.02. до 18.04.2024. године. На основу решења Секретаријата за саобраћај, Сектора за путеве Градске управе града Београда, одобрена је обустава саобраћаја, као и заузеће и раскопавање коловоза, тротоара и паркинг места.

 Рок за завршетак радова је 200 данa, односно до 15.09.2024. године.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ:  

Током радова на изградњи стамбено-пословног објекта у Париској улици бр. 20а, које изводи „PurEstate“ д.o.o. биће измењен режим саобраћаја, заузет тротоар у ул. Париској (угао са ул. Узун Мирковом) и заузет дела тротоара у ул. Узун Мирковој (угао са ул. Париском), у периоду од 09.11.2023. до 11.10.2025. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ:  Уз захтев за заузеће паркинг места за организацију приредби обавезан елаборат

Oд 1. јануара 2024. године за сваку измену режима саобраћаја (заузеће саобраћајне траке, обуставу саобраћаја, измену режима саобраћаја пешака, заузеће паркинг места…) уз захтев упућен Секретаријату за саобраћај потребно да доставите и саобраћајни пројекат (елаборат), који треба да садржи привремени режим саобраћаја.

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” :

 Грејна сезона у Београду званично почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 3. маја, објекти се греју у дане за које у последњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана Републички хидрометеоролошки завод Србије прогнозира средњу дневну температуру мању од 12°C.Телефони диспечерског центра.

Потрошачи кварове могу да пријаве искључиво позивом на број телефона Сервисног центра града Београда 11-0-11, а апелујемо да то чине управници стамбених заједница или председници кућних савета

РЕСПИРАТОРНА АМБУЛАНТА

Од 20.09.2023. отворена је респираторна амбуланта.

Пацијенти са респираторним симптомима могу да се јаве у периоду од 7,00-20,00 часова.

Суботоми недељом радно време од 8,00 – 18,00 часова.

МАМОГРАФСКИ СКРИНИНГ ПРЕГЛЕД

Пацијенткиње које желе да закажу мамографски скрининг преглед у Дому здравља Стари град, то могу учинити на  телефонски број 011/3215-721  у периоду од 07,00 до 20,00.

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

 

Информације о прегледима можете добити на инфо пулту или путем телефона 3215 641, 3215 642