СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На првој седници после летње паузе, одборници Скупштине општине Стари град усвојили су две Одлуке и то: Одлуку о изменама и допунама одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором “Пословни простор општине Стари град” и Одлуку о изменама и допунама одлуке о стицању, коришћењу и располагању станова општине Стари град.
Пре усвајања прве одлуке која се односи на измене у раду Јавног предузећа “Пословни простор општине Стари град”, секретар Скупштине, Зоран Ђорђевић дао је следеће образложење:
” Јавно предузеће за управљање пословним простором општине Стари град основано је Одлуком Скупштине општине 1990. године. Скупштина општине је у међувремену у складу са променама закона мењала и Оснивачки акт овог јавног предузећа. Са доношењем нове Одлуке о организацији и раду органа општине а у складу са Законом о локалној самоуправи и у складу са последњим изменама Закона о јавним предузећима условиле су и потребе за усклађивањем аката Јавног предузећа и одредби Оснивачког акта. Најкраће речено, председник општине је утврђен као надлежни орган (уместо Извршног одбора, који је престао да постоји). Промене су уследиле у складу са Законом о локалној самоуправи и Одлуци о организацији, према којима председник општине врши извршну функцију у општини.
Стари град је прва општина која је ускладила акта ЈП “Пословни простор” са споменутим законима”.
Као саставни део Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању јавног предузећа “Пословни простор општине Стари град” прихваћени су амандмани одборнице Вере Булајић.
Пре усвајања Одлуке о изменама и допунама одлуке о стицању, коришћењу и располагању становима општине Стари град, кратко објашњење одборницима је дао Сима Магда, правник у Одељењу за имовинско – правне и стамбене послове:
” Важећа Одлука, изменама и допунама из 2003. године усаглашена је са Законом о локалној самоуправи а данашњим предлогом усаглашава се са Одлуком о организацији и раду органа општине Стари град. Као извршни орган утврђен је председник општине, уместо Извршног одбора. Овлашћења председника општине произилазе из Закона о локалној самоуправи где стоји да председник општине доноси појединачна акта у вези са прибављањем, коришћењем и отуђењем станова на којима је носилац права коришћења општина Стари град.
Изменама Одлуке предвиђено је да станове поред истакнутих појединаца из области науке и уметности могу да добију и истакнути појединци из области културе и спорта.
Допуне се односе и на усаглашавање важеће Одлуке са Одлуком Уставног суда Србије којим је део Уредбе владе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини, проглашен неуставним, па се у овом делу поред важећег дела Уредбе, морају примењивати одговарајуће одредбе закона које регулишу ову материју.
На овој седници престала је функција члана Општинског већа, Ивану Шебеку који је на ову функцију поднео оставку. За члана Општинског већа изабран је Ненад Петковић, дипломирани филолог. До промена је дошло и у Јавном предузећу “Милан Гале Мушкатировић”. Озрен Огризовић је поднео оставку на место заменика председника Управног одбора а за новог заменика председника Управног одбора изабрана је Славица Кладар која је до сада била члан Управног одбора док је за члана управног одбора изабрана Мирјана Бањац, адвокат из Београда.