СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СТАРОГ ГРАДА

На данашњој седници Општинског већа Старог града одлучено је о додели новчане помоћи већем броју староградских школа. Балетској школи «Лујо Давичо» додељено је 268.500 динара за усавршавање наставника и набавку обуће за сценске наступе ученика ове школе. Електротехничкој школи «Никола Тесла» додељено је из општинског буџета 288.000 динара за набавку алата, репроматеријала и техничких уређаја неопходних за одржавање школе и наставе у њој. Веће је одлучило да са 450.000 динара учествује у финансирању пројекта «Библиотека у савременој настави» за Прву београдску гимназију. Овај пројекат одобрен је и делимично финансиран од стране Светске банке. Из општинског буџета додељено је и 225.000 динара Музичкој школи «Станковић» за одржавање просторија зграде у Дечанској 6, док је Основној школи «Вук Караџић» додељено 100.000 динара за набавку опреме за учионице нижих разреда.

Општина Стари град финансира грађевинско-занатске радове, обнову грађевинске столарије и уређење тоалета за публику Музеја примењене уметности. Вредност радова је 1.290 000 динара

По спровођењу поступака јавних набавки Веће је доделило уговор предузећу «Соленоид» за извођење ентеријерских радова и радова на електро мрежи зграде Библиотеке града у Кнез-Михаиловој 56. Вредност радова је 1.480 420 динара. Уговор за извођење радова на рестаурацији фасада у Сребреничкој 2 и 4 додељен је предузећу «Орнамент инвестинжењеринг» из Београда. Вредност радова (без ПДВ) је 4.076 868 динара.