САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Група грађана Крени – промени поднела је Изборној комисији Градске општине Стари град у недељу 12.маја 2024.године изборну листу са 13 кандидата за одборнике Скупштине Градске општине Стари град за изборе расписане за 2.јун 2024.године под називом ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ СТАРИ ГРАД – КРЕНИ – ПРОМЕНИ.
Провером достављене документације стручна служба општинске изборне комисије је утврдила да је Изборној комисији Градске општине Стари град предато 613 оверених изјава бирача. Од тог броја, исправних и правно ваљаних изјава бирача је било 537 а 76 оверених изјава одбијено је, јер нису правно ваљане и то из следећих разлога: 25 изјава бирача имало је пребивалиште на територији друге општине, те нису правно ваљане, 50 бирача је већ подржало неку другу изборну листу те нису правно ваљане а један бирач је био са невалидним јединственим матичним бројем грађанина те и ова изјава бирача није правно ваљана.
Провером достављене документације стручна служба изборне комисије је утврдила да није достављен законом предвиђен број оверених и правно ваљаних изјава, тј. 600 изјава бирача да подржавају изборну листу ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ СТАРИ ГРАД – КРЕНИ – ПРОМЕНИ односно да поднета изборна листа садржи недостатке који су законска препрека за њено проглашење.
Имајући у виду све наведено, Изборна комисија Градске општине Стари град донела је закључак под бројем 013-35/2024 од 13. маја 2024. године којим је наложила да се правни недостаци за проглашење изборне листе ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ СТАРИ ГРАД – КРЕНИ – ПРОМЕНИ отклоне тако што ће њен подносилац Изборној комисији Градске општине Стари град доставити у року од 48 сати недостајући број правно ваљаних изјава бирача, односно 63 правно ваљане изјаве бирача.
Оверене изјаве су морале бити достављене на обрасцу ИКСГ-3/24 , и то оверене пре истека рока за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине градске општине Стари град за изборе расписане за 2. јун 2024.године, односно закључно са 12. мајем 2024.године. Такође уз оверене изјаве изборна комисија је наложила да се обавезно достави списак бирача у електронској форми на обрасцу ИКСГ – 4/24. Закључак је објављен на веб презентацији 13. маја 2024. године у 14:31:56 часова.
До истека рока за поступање по Закључку, односно 15. маја 2024. године у 14:31:56 часова подносилац Изборне листе ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ СТАРИ ГРАД – КРЕНИ – ПРОМЕНИ није поступио по Закључку, односно није доставио тражену документацију.
Имајући у виду да подносилац Изборне листе није поступио по Закључку Изборне комисије Градске општине Стари град, дакле у законском року није отклонио недостатак на који му је указано Закључком, а који је законска сметња за проглашење Изборне листе, стекли су се законом прописани услови да Изборна комисија у складу са чланом 78. став 2 Закона о избору Народних посланика, који се сходно примењује и на локалне изборе, донесе решење 013-35/2024 о одбијању проглашења Изборне листе ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ СТАРИ ГРАД – КРЕНИ – ПРОМЕНИ.
Такође Изборна комисија градске општине Стари град је због информација које су претходних дана пласиране у јавности тражила извештај од Управе Градске општине Стари град о доступности општинских оверитеља Групи грађана Крени промени. Утврђено је да је Градска општина Стари град у професионално спровела своју обавезу и Групи грађана Крени- промени обезбедила овериваче и то: у уторак, 7.мај 2024.године од 9 часова до 21 час у просторијама Месне заједници Теразије ,у среду 8.мај 2024.године од 9 до 21 час у просторијама Месне заједнице Теразије , у четвртак 9. мај од 9 до 21 час у просторијама Месне заједнице Теразије , у петак 10.мај од 9 до 21 час у просторијама Месне заједнице Теразије, у суботу 11. маја од 9 до 21 час у просторијама Месне заједнице Теразије и у недељу 12. маја од 9 до 18 часова у просторијама Месне заједнице Скадарлија. Група грађана Крени – промени је имала на располагању овериваче 6 дана, који су радили 67 сати овере као и просторије Месних заједница Теразије и Скадарлија од момента када су захтевали општинске оверитеље и просторе за оверу изјава бирача који дају подршку изборној листи ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ СТАРИ ГРАД – КРЕНИ ПРОМЕНИ те сматрамо да су изјaве да је постојала институционална опструкција прикупљању потписа потпуно неутемељене у чињeницама и представљају покушај манипулације и обезбеђивања алибија за лошу организацију и недостатак подршке грађана поменутој листи.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД