САНАЦИЈА КРОВА НАД AМАМОМ КОНАКА КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ

Градска општина Стари град определила је Музеју града Београда око 309 хиљада динара за неопходне радове на санацији крова над aмамом у Конаку кнегиње Љубице.

Музеј града Београда, Змај Јовина број 1, обратио се Општини за помоћ а Општинско веће је, имајући у виду значај историјског објекта, својом одлуком определило наведена средства. Поступак јавне набавке спровешће Музеј града Београда а о одабиру најповољнијег понуђача обавестиће Општину.