СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

У буџету општине Стари град за ову годину за социјалну заштиту у оквиру којих су и средства за помоћ инвалидима рата 1990. године, предвиђено је 400.000 динара. На седници Општинског већа одржаној 30.11. одлучено је да се једнократно помогне 69 инвалида са по 2.600 динара.
Општини Стари град обратила се Стална конференција градова и општина са молбом да се наша општина укључи у акцију помоћи општини Параћин у отклањању последица и санирању огромне штете настале на објектима у граду и околини услед експлозије војног магацина. За ову сврху одвојено је 300.000 динара.
За одржавање ”Guitar Art фестивала”, Југословенској асоцијацији класичних гитара је додељено 200.000 динара. Фестивал ће се одржати од 11. до 18 фебруара 2007. године.