СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На данашњој седници Општинског већа једногласно је одлучено да се за потребе Дечјег диспанзера Дома здравља ”Стари град” упути новчана помоћ за куповину вакцина против менингитиса, против хепатитиса ”Б” и петаксим вакцина укупне вредности 1.268.419 динара.
Једногласно је прихваћен и предлог да се отвори поступак јавне набавке велике вредности за извођење радова на замени столарије на објекту Дома ученика «Петар Драпшин» чија вредност је процењена на 5.200.000 динара. Такође, једногласно је прихваћен и предлог за набавку информатичке опреме неопходне за рад у самој општини а вредност набавке процењена је на 5.000.000 динара.