СА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског веће Старог града, чланови Већа једногласно су донели одлуку да се Задужбини Илије М.Коларца одобри новчана помоћ у износу од 1.500.000 динара ради извођења грађевинско – занатских радова. Такође, Музеју позоришне уметности одобрена је помоћ у износу од 995.975 динара за набавку галеријског намештаја.Клиничко- болником центру Звездара – Клиници за геријатрију, Општинско веће одобрило је 1.000.000 динара за набавку једног ендоскопа, док је 303.422 динара одобрено ЈКП. “Зеленило” за постављање заштитне ограде на скверу Милутина Бојића.