СА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА…

Додељена помоћ за грађевинско-занатске радове

На седници Општинског већа председник општине Мирјана Божидаревић по прибављању мишљења чланова Општинског већа донела је одлуку да се за извођење занатско-грађевинских радова доделе новчана средства: Музичкој школи «Мокрањац» 1.500.000 динара и 6.500.000 динара вртићу «Скарадлија».
Ликовној академији Универзитета уметности, општина је доделила 1.000.000 динара за постављање громобранске инсталације.

Помоћ Светосавској омладинској заједници

Захтеву Светосавске омладинске заједнице Српске православне цркве – Архиепископије Беградско-карловачке, општина је, имајући у виду да се ради о непрофитабилној организацији, изашла у сусрет и одлучила да отпише дуговања на основу неплаћене закупнине у износу 333.276,42 динара.

Рачунари за болнице

Клиничко- болничком центру Земун, општина је одобрила новчана средства за куповину шест рачунара и три штампача. Рачунарску опрему (седам рачунара), општина ће купити и Институту за неуропсихијатријске болести «Др Лаза Лазаревић», док ће Универзитетска дечја клиника у Тиршовој добити три рачунара, три ласерска штампача и један CD –плејер. Заводу за кожне и венеричне болести општина је одобрила стредства за куповину десет рачунара, једног сервера, десет ласерских штампача.

Нови ценовник

Усвојена је Одлука о новом ценовнику којим се утврђују трошкови настали у поступку принудног уклањања од стране комуналне инспекције Одељења за комуналне послове општине Стари град. Тако ће уклањање, превоз и лагеровање предмета и ствари са амортизацијом возила и осталим трошковима по једном предмету износити 2.500 динара, док ће се по 1.000 динара, по једном извршењу, наплаћивати чување, евидентирање и одржавање услова за чување предмета и ствари , издавање и повраћај предмета и ствари, као и лежарина по основу заузећа површине.