РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Комисија за спровођење конкурса за финансирање пројеката невладиних организација на основу спроведеног конкурсног поступка, , по конкурсу расписаном 14.05.2015. године, дана 08.06.2015. године, донела је одлуку којом се утврђује ранг листа пријављених учесника по Јавном конкурсу за финансирање пројеката невладиних организација из буџета Градске општине Стари град за 2015. годину, који испуњавају услове конкурса. Против ове Одлуке може се изјавити приговор Председнику градске општине у року од 3 дана од дана објављивања исте на сајту градске општине (08.06.) Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса.

ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ РАНГ ЛИСТУ