РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА СТАРОМ ГРАДУ

Комисија за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката за безбедност саобраћаја нa Старом граду, на основу спроведеног конкурсног поступка, донела је 18. маја 2015. године Одлуку којом се утврђује ранг листа пријављених учесника за пројекте у вези безбедности саобраћаја, који ће се финансирати из буџета Градске општине Стари град за 2015. годину.

Против ове Одлуке може се изјавити приговор председнику ГО Стари град у року од 3 дана од дана објављивања на сајту (18.05).

Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса.

ПРЕУЗМИТЕ РАНГ ЛИСТУ