РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 2015. Г.

Комисија за спровођење Јавног конкурса за финансирање спортских манифестација и програма спортских организација из буџета Градске општине Стари град, за прво тромесечје 2015. године, донела је 20. 02. Одлуку којом се утврђује ранг листа пријављених учесника, са одобреним новчаним износима, учесника који испуњавају услове Јавног конкурса.

Против ове Одлуке може се изјавити приговор председнику Градске општине Стари град у року од 3 дана од дана објављивања исте на сајту градске општине.

Ранг листа пријављених са одобреним средствима