РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Комисија за спровођење конкурса за финансирање пројеката невладиних организација образована Закључком председника Градске општине I-02, број 020-1-100/13 од 21.02.2013. године, на основу спроведеног конкурсног поступка, по конкурсу расписаном 24.05.2013. године, донела је 26.06.2013. године, одлуку којом се утврђује ранг листа пријављених учесника по Јавном конкурсу, за финансирање пројеката невладиних организација из буџета Градске општине Стари град у 2013. години, који испуњавају услове конкурса. Против ове Одлуке може се изјавити приговор председнику Градске општине у року од пет дана од дана објављивања исте на сајту Градске општине (1.07. 2013). Ранг листу можете погледати овде.