ОДРЖАНА 10. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Изменама Статута града Београда које су уследиле након доношења Закона о јавној својини и Закона о јавним предузећима, настала је обавеза усаглашавања са овим актима, посебно у погледу организације и рада јавних предузећа чији је оснивач општина и самим тим општине су добиле нове надлежности. Тако је постојећи члан 15 допуњен новим надлежностима и то из области спровођења политике за младе, у области спорта, доношења плана за постављање мањих монтажних објеката, образовању Штаба за ванредне ситуације, обављање трговине на мало, а најбитнија одредба се односи на то да Градска општина има јавну својину на покретним и непокретним стварима, неопходним за рад органа и организација ГО и да управља стварима у јавној својини Града на којима има право коришћења. У складу са утврђеним пословима које обавља општина мењају се и постојећи чланови 35 и 77 који утврђују надлежности између органа градске општине – Скупштине и Већа, док је чланом 88 прецизирано, а на основу Статута Града, да се постављају три помоћника председника и то за област омладинске политике и екологије, за област социјалне заштите и спорта и за економски развој.

У наставку седнице одборници су расправљали и већином гласова донели решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП СРПЦ „ Милан Гале Мушкатировић“, а које се односе на избор директора јавног предузећа. Такође, већином гласова одборници су усвојили предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавних предузећа „Пословни простор Стари град“ и „ Милан Гале Мушкатировић“.

Тајним гласањем, са 42 гласа за, одборници Скупштине изабрали су из реда грађана новог члана Већа ГО Стари град Андреју Миливојевића.

Андреја Миливојевић , рођен је 24 септембра 1982 године у Бриселу у Белгији. Основно образовање стекао у Collegu „Foch”, Страсбур, Француска. Матурант Прве београдске гимназије. Дипломирао је на Факултету политичких наука у Београду, смер међународна сарадња. Од 2004-2008 био је одборник у Скупштини града Београда, 2006. године биран за младог лидера Србије од стране Београдског фонда за политичку изузетност и Савета Европе. У два мандата био одборник у Скупштини Градске општине Стари град. Обављао је функције члана Надзорног одбора ЈПСРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ и члана Управног одбора ЈП „ Пословни простор Стари град“.