РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ФАСАДЕ У ЦАРА УРОША 14

Ревитализација фасаде под заштитом државе у улици Цара Уроша 14 приводи се крају. Са фасаде објекта уклоњене су грађевинске скеле, а коначан завршетак радова очекује се до краја септембра. Радови, као и стручни и конзерваторски надзор финансирају се из градског буџета. Зграда у Цара Уроша 14 изграђена је крајем 19. века, тачније 1895. године за дворског јувелира Стевана Јевтовића. Објекат је грађен као угаона, једноспратна грађевина, коју је власник завештао Министарству просвете. Објекат се налази у подручју просторне културноисторијске целине „Доситејевог лицеја”, која је утврђена за културно добро од изузетног значаја.