РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ФАСАДE У ЦАРА УРОША 14

Током априла планира се почетак ревитализације фасаде под заштитом државе у улици Цара Уроша 14. Град Београд, преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, финансираће извођење радова, стручни и конзерваторски надзор, а тренутно је у поступку додела уговора и закључења уговора за извођење радова, као и уговора за услугу стручног надзора.

Зграда у Цара Уроша 14 изграђена је крајем 19. века, тачније 1895. године за дворског јувелира Стевана Јевтовића. Објекат је грађен као угаона, једноспратна грађевина, коју је власник завештао Министарству просвете.

Зграда се налази у подручју просторне културно-историјске целине „Доситејевог лицеја”, која је утврђена за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију.(„БЕОИНФО“)