РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КУЛТУРНИМ И ИСТОРИЈСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА У ТУРИЗМУ

Градска општина Стари град, у сарадњи са Централноевропском иницијативом, организује „Регионалну конференцију о културним и историјским потенцијалима у туризму”, која ће се одржати, у суботу, 31. марта, од 10 до 15 часова, у општинској Установи културе „Пароброд”.

Циљ Конференције је да се кроз представљене примера из региона, сагледају и упознају културни и историјиски потенцијали, али и унапреде пословни модели, у циљу брендирања и повећања конкурентности туристичких дестинација, што ће допринети стварању оквира за динамичнији развој туризма, али и укупног развоја ових земаља.

Историјско и културно брендирање ових одредишта, уз максимално коришћење културне баштине и историјског наслеђа, користе укупној промоцији туристичких дестинација, али и њиховом високом позиционирању у региону, па и шире.

Очекује се да ће централна тема ове регионалне конференције покренути и бројна питања о развојним могућностима региона, обогаћивању понуде врхунским културним, научним, спортским, и другим догађајима, али и у обнови градске инфраструктуре, функционалном и визуелном уређењу града, ревитализацији амбијенталних целина, подизању квалитета услуга, те уређењу зелених површина, пешачких и бициклистичких стаза, градских здања и културних споменика, што ће допринети стварању оквира за динамичнији развој туризма, али и укупном развоју земаља.

Централноевропска иницијатива (CEI) као најстарија и вероватно највећа регионална иницијатива, настала 1989. године из „сарадње четири земље” (Р. Италија, Р. Аустрија, тадашња СФР Југославија и Мађарска) на просторима Централне и Југоисточне Европе , данас окупља 18 чланица, од којих је десет земаља чланица ЕУ, а осталих осам су земље западног Балкана и тзв. Европског суседства.