ОДРЖАНА ТРИБИНА „СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ – МОЈА РЕАЛНОСТ”

Трибина „Социјално укључивање особа са сметњама у развоју – Моја реалност” одржана је у уторак, 27. марта свечаној општинској сали. Организатор трибине, која је реализована уз сарадњу са Градском општином Стари град, било је Удружење „ДАЈ МИ РУКУ“.

Основна идеја за одржавање трибине било је сагледавање могућности за социјално укључивање особа са сметњама у развоју. Учесници и присутни у оштинској сали разматрали су квалитет друштвеног живота особа са сметњама у развоју код нас, на који начин могу да учествују у активностима у локалној заједници, као и како држава и друштво доприносе њиховом социјалном укључивању.

Трибини су присуствовали представници/е државног и приватног сектора, организација цивилног друштва, студенти/киње хуманистичких наука, родитељи, омладински радници, представници школа, фирми које запошљавају особе са сметњама у развоју.

Присутне је поздравила председница Скупштине Градске општине Стари град Мила Поповић, а на трибини су учествовали Ристо Рацо из Одељења за друштвене делатности Управе ГО Стари град, Драгана Стојановић, менаџер за управљање талентима и запошљавање из Компаније „Делезе Србија”, Славица Живковић, председник координационог тела за програм радног ангажовања из Креативно едукативног центра, Ана Живуловић, социјална радница из Хуманитарне организације „Дечје срце” и родитељ Валерија Мајус Маринковић. Модераторка разговора била је Бојана Крстић Марковић, породична терапеуткиња и тренерица.

Трибина је једна од активности на пројекту Youth Coalition који Удружење „ДАЈ МИ РУКУ“ спроводи у оквиру програма Erasmus+, K2 – Изградња капацитета у области младих.

Удружење „ДАЈ МИ РУКУ“ бави се побољшањем квалитета живота деце и младих са фокусом на социјално угрожене појединце и групе. Захваљујући сарадњи са бројним предшколским установама, основним и средњим школама, универзитетима, општинама, фирмама и дипломатским представништвима у Србији удружење успешно реализује програме и пројекте на територији целе Србије.