РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА

Комисија за оцену програма из области спорта, на основу спроведеног конкурсног поступка, по јавном конкурсу који је расписан 26. маја ове године, утврдила је дана 26. јула 2017. године, РАНГ ЛИСТУ пријављених учесника по Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Градске општине Стари град корисницима из области СПОРТА.

РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Приговор на Ранг листу може се изјавити председнику градске општине у року од 5 дана од дана објављивања листе на сајту градске општине (27.7.2017).

Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса.

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА корисницима биће исплаћена на основу појединачних Решења председника градске општине, која ће бити донета по коначности ове Одлуке.

За више информација особе за контакт су: Лазар Лешњак 011/322-26-26 и Драгана Стојановић 011/322-55-15.