РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА – ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК

Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава из буџета Градске општине Стари град за набавку услуга одржавања web апликације – интернет електронски дневник, буџетским корисницима из области основног образовања, који имају седиште на територији ГО Стари град, донела је Одлуку којом се утврђује ранг листа пријављених учесника, који испуњавају услове конкурса.

Против ове Одлуке може се изјавити приговор председнику Градске општине Стари град у року од 3 дана од дана објављивања на сајту ГО Стари град (1.12.2015).

Пре подношења приговора, учесници конкурса могу извршити увид у конкурсни материјал, код Комисије за спровођење конкурса

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА, КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА