ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧЈИ ДАНИ”: ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О КОНАЧНОЈ ЛИСТИ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ

 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Д Е Ч Ј И    Д А Н И” 

БЕОГРАД, Господар Јевремова 18                  

Тел./факс: 26-31-825; 26-33-140     Рачуноводство: 26-28-479

e-mail:   uprava@pudecjidani.rs, upis@pudecjidani.rs

Број : 62                                                                       

Београд 06. јун 2022.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 1. Родитељи деце која су распоређена по конкурсу биће позивани од стране руководилаца  вртића у ком су њихова деца распоређена, ради покретања процедуре склапања Уговора о боравку детета.
 1. Родитељи доносе своје личне карте и очитану здравствену књижицу детета. 
 1. На састанку са руководиоцем родитељи ће бити упознати са облицима и начином рада вртића, садржином уговора о боравку детета и са својим правима на регресирање трошкова вртића.
 1. Родитељи потписују два примерка уговора о боравку, попуњавају уписницу са подацима за оба родитеља (јмбг, телефон) и потписују обавештење о праву на регресирање. 
 1. Родитељи уговоре потписују искључиво у присуству руководилаца, када се у уговор уписује и датум поласка детета у вртић.

Дете примљено по конкурсу, по правилу, почиње да похађа вртић у септембру 2022.г, уколико испуњава узрасне услове.

 1. Уколико испуњавају услове за регресирање трошкова боравка детета у вртићу, поводом подношења захтева за остваривање овог права, родитељи треба да се обрате рачуноводству ПУ „Дечји дани“ у ул. Г. Јевремовој бр. 18, II спрат, соба 8.

 Право на регресирање трошкова боравка детета у предшколској установи имају:

 • треће и свако наредно дете у породици,
 • дете корисника права на новчану социјалну помоћ,
 • дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом,
 • дете без родитељског старања,
 • дете које борави у сигурној кући,
 • дете корисника дечјег додатка

Родитељ је у обавези да поштује датум поласка детета у вртић утврђен уговором, као и све ставке уговора.

РОДИТЕЉИ КОЈИ СУ НЕЗАДОВОЉНИ РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА МОГУ ДА УПУТЕ ПРИГОВОР УПИСНОЈ КОМИСИЈИ ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“ У ПЕРИОДУ ОД 07. ДО 15. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ, И ТО ПУТЕМ  е-maila: upis@pudecjidani.rs.

УПИСНА КОМИСИЈА ЋЕ РАЗМОТРИТИ ПРИГОВОРЕ И ПИСМЕНО ДОСТАВИТИ ОДГОВОР  ДО 22. ЈУНА 2022.Г.

   КОМИСИЈА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“

                                                                                              ЗА РАДНУ 2022/2023.

 ПРИЛОЗИ:

 1. КОНАЧНА ЛИСТА -ВРТИЋ
 2. КОНАЧНА ЛИСТА -ЈАСЛЕ
 3. КОНАЧНА ЛИСТА – ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ