ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕЧЈИ ДАНИ”: ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О КОНАЧНОЈ ЛИСТИ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Д Е Ч Ј И    Д А Н И”

БЕОГРАД, Господар Јевремова 18

Тел./факс: 26-31-825; 26-33-140

Рачуноводство: 26-28-479

e-mail:   uprava@pudecjidani.rsupis@pudecjidani.rs

Београд 05. јун 2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 1. Родитељи деце која су распоређена по конкурсу биће позивани од стране руководилаца  вртића у ком су њихова деца распоређена, ради покретања процедуре склапања Уговора о боравку детета.
 2. Родитељи доносе своје личне карте и очитану здравствену књижицу детета. 
 3. На састанку са руководиоцем родитељи ће бити упознати са облицима и начином рада вртића, садржином уговора о боравку детета и са својим правима на регресирање трошкова вртића.
 4. Родитељи потписују два примерка уговора о боравку, попуњавају уписницу са подацима за оба родитеља (јмбг, телефон) и потписују обавештење о праву на регресирање. 
 5. Родитељи уговоре потписују искључиво у присуству руководилаца, када се у уговор уписује и датум поласка детета у вртић.

Дете примљено по конкурсу, по правилу, почиње да похађа вртић у септембру 2023.г, уколико испуњава узрасне услове.

 1. Уколико испуњавају услове за регресирање трошкова боравка детета у вртићу, поводом подношења захтева за остваривање овог права, родитељи треба да се обрате рачуноводству ПУ „Дечји дани“ у ул. Г. Јевремовој бр. 18, II спрат, соба 8.

 Право на регресирање трошкова боравка детета у предшколској установи имају:

 • треће и свако наредно дете у породици,
 • дете корисника права на новчану социјалну помоћ,
 • дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом,
 • дете без родитељског старања,
 • дете које борави у сигурној кући,
 • дете корисника дечјег додатка

Родитељ је у обавези да поштује датум поласка детета у вртић утврђен уговором, као и све ставке уговора.

 РОДИТЕЉИ КОЈИ СУ НЕЗАДОВОЉНИ РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА МОГУ ДА УПУТЕ ПРИГОВОР УПИСНОЈ КОМИСИЈИ ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“ У ПЕРИОДУ ОД 05. ДО 15. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ, И ТО ПУТЕМ  е-maila: upis@pudecjidani.rs.

УПИСНА КОМИСИЈА ЋЕ РАЗМОТРИТИ ПРИГОВОРЕ И ПИСМЕНО ДОСТАВИТИ ОДГОВОР  ДО 23. ЈУНА 2023.г.

КОМИСИЈА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ“

ЗА РАДНУ 2023/2024.

 ПРИЛОЗИ – КОНАЧНЕ ЛИСТЕ:

 1. КОНАЧНА ЛИСТА – ЈАСЛЕ
 2. КОНАЧНА ЛИСТА – ВРТИЋ
 3. КОНАЧНА ЛИСТА – ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ