ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ СЕ НАСТАВЉА

У складу са својим опредељењем општина Стари град и у овој 2006. години настваља са финасирањем невладиних организација које су на буџету општине и то : « Пријатељи деце» ( 58.845.00 динара), Народна техника «Стари град» (46.380.00 динара), Друштву за бригу о старим лицима ( 31.980.00 динара), Документационом центру «Веритас» ( 115.240.00 динара), Црвеном крсту Стари град ( 26.505.00 динара) и Друштву за помоћ особама ометеним у развоју ( 100.000 динара). Општина наставља са доделом награда најбољим полицајцима и ватрогасцима.
Сваке године општина је уплаћивала месечне донације Пећкој патријаршији и Високим Дечанима те ће тако са месечном донацијом од по 150.000 динара општина наставити да упућује донацију и у овој години.