ПРОЈЕКАТ „ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ПОГЛЕДУ МОГУЋНОСТИ ЗАПОШЉАВАЊА“.

Градска Општина Стари град, у парнтерству са АДРА Србија, спороводи пројекат „Оснаживање ромске популације у погледу могућности запошљавања“. Пројекат се спроводи у оквиру Програма ИПА 2016 „ЕУ подршка инклузији Рома– Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома” који финансира Европска унија, а спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО).            

Циљ пројекта је да побољша социјалне и економске услове ромске популације на територији општине Стари град путем предузимања афирмативних мера за запошљавање.

Пројекат треба да допринесе смањењу сиромаштва Рома кроз економско оснаживање, стручну обуку и повећање пословне писмености. Активности се заснивају на образовном и економском оснаживању које пружа конкретне и релативно брзе могућности остваривања прихода.

Корисници пројекта су млади Роми од 16 до 40 година. У току пројекта, који траје до септембра 2020, биће одабрано 20 корисника за процес стручног оспособљавања у лиценцираној образовној институцији. Њих 10 би требало да стажира, буде на пракси, у одабраним фирмама и предузећима. Циљ је да се 10 полазника запосли након завршене обуке.

Они који немају завршену основну школу требало би упоредо са стручном обуком да по убрзаном процесу заврше и основну школу. Општина Стари град организоваће у својим просторијама, уз коришћење своје техничке опреме, припремне радионице за професионално образовање. Пројекат укључује менторску подршку, као и материјалну помоћ у виду хигијенских производа, одеће,и других виталних артикала, у зависности од потреба.