ПРОЈЕКАТ NEWGENERATIONSKILLS: КОНФЕРЕНЦИЈА „НОСИОЦИ ПРОМЕНА – СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО”

Председница Скупштине општине Стари град Мила Поповић и представница будимпештанске Локалне самоуправе и општине Ујбуда г-ђа Илона Молнар, свечано су 14. јуна ове године, отвориле конференцију пројекта NewGenerationSkills са темом: „Носиоци промена: социјалне иновације и социјално предузетништво” која је одржана у Београду.

Поздрављајући присутне, Мила Поповић је истакла чињеницу да је ГО Стари град током протеклих година спровела бројне иницијативе усмерене ка младима, односно њиховом мотивисању да постану носиоци промена у својим локалним заједницама.

„Поносни смо јер је наша општина део овог пројекта који подржава и промовише све оне вредности које препознаје, уважава и афирмише староградска Канцеларије за младе. Капацитети младе генерације су важан друштвени ресурс и зато је значајно указати им поверење и пружити подршку у развоју њиховог потенцијала – јер млади то знају, могу и умеју”, истакла је председница Скупштине општине Стари град.

Илона Молнар и Анет Нађ , представнице Локалне самоуправе и општине Ујбуда (11. округа из Будимпеште) говориле су о утицају који пројекат NewGenerationSkills остварује на младе из Дунавског Региона. Светлана Јовановић, испред Привредне коморе Србије, представила је пројекат SENSES, који се такође финансира кроз Интерег Дунавски транснационални програм, и истакла изазове са којима се суочавају социјална предузећа у региону, а на која су усмерене активности овог пројекта.

Панел дискусија у којој су учествовали међународни представници пројекта NewGenerationSkills вођена је на тему примера добре праксе социјалних иновација и социјалног предузетништва. Нека од питања односила су се на унапређење националних оквира за подршку у развоју социјалних иновација и социјалног предузетништва, као и факторима њиховог утицаја на развој привреде.

Учесници међународног Омладинског кампа, који је у оквиру пројекта организован од 13. до 14. јуна, представили су своје иновативне идеје из области социјалног предузетништва током финалног дела конференције.

„У данашњем свету носилац промена у домену социјалних иновација и социјалног предузетништва је нови назив за лидера, чија је мисија да уведе промене и учини околину бољом за колективно добро читаве заједнице. Буди промена коју желиш да видиш”, поручила је г-ђа Мила Поповић младима.

Пројекат NewGenerationSkills се финансира кроз Интерег дунавски транснационални програм и реализује се у седам држава Дунавског региона: Мађарској, Аустрији, Словенији, Чешкој Републици, Румунији, Бугарској и Србији. Пројекат, који се спроводи до краја јуна 2019, фокусира се на развој повољног институционалног окружења и ефикасније употребе потенцијала младих ради достизања развојних циљева и изазова у градовима који учествују у реализацији пројекта, а нарочито оних изазова који се односе на потребе друштва и локалних заједница.