ПРОЈЕКАТ „NEW GENERATION SKILLS”: ШЕСТИ САСТАНАК САВЕТА ЗА ЛОКАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ МЛАДИХ

Општина Стари град учествује у регионалном пројекту развоја и подршке омладинском предузетништву Дунавског транснационалног програма INTERREG под називом „New Generation Skills”, koji se na opštini Stari grad sprovodi od 1. novembra 2017. do 30. juna 2019. godine.

У оквиру пројекта, у понедељак 18. фебруара 2019. године, одржан је шести по реду састанак Савета за локалне иновације младих. Савет чине стручњаци из различитих области, сектора и индустрија који су окупљени око заједничког циља – стварање повољног оквира за развој знања и вештина младих, као и претварање њихових идеја у успешне пословне подухвате, са израженом друштвено-корисном компонентом.

Чланови Савета расправљали су на тему рада новоотворене иновационе лабораторије ЕУРЕКА, временској матрици динамичког пакета учења (ДЛП), будућим догађајима намењеним локалној заједници и наредним активностима Савета .

Једна од тема састанка била је и прилагођавање динамичког пакета учења (ДЛП) локалним потребама младих као заједничког документа свих партнера који представља основу за равномерни регионални развој, прилике за размену знања и напредак. Важна тема састанка биле су идеје о методама за институционално повезивање, најважнијим учесницима у процесу започињања новог, иновативног и социјално одговорног бизниса.

Укључивање чланова Савета и њихов допринос у реализацији пројектних активности сврставају Градску општину Стари град у ред иновативних локалних самоуправа.

Пројекат „New Generation Skills” се реализује у сарадњи са партнерима из седам европских држава – Мађарске, Чешке, Бугарске, Румуније, Србије, Аустрије и Словеније, а водећи партнер је локална самоуправа из Будимпеште, општина Ујбуда.

Више информација о пројекту и будућим активностима за младе можете добити на:

FB: https://www.facebook.com/Newgenerationskills-Serbia-267971326943417/

web: www.interreg-danube.eu/newgenerationskills

http://newgenerationskills.org/index.php

Programme co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA)