ПРИМЕНА ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ КАСНИ: ПРЕДСЕДНИЦИ 900 СКУПШТИНА СТАНАРА НА ФУНКЦИЈАМА ДО МАЈА

Када је 31. децембра прошле године ступио на снагу нови Закон о становању, формиране скупштине станара нашле су се у дилеми, јер највећа новина коју нови закон предвиђа – увођење управника зграда – није детаљно дефинисана. Како најваљени подзаконски акти и правилници још нису донети, примена закона се одлаже до даљњег. Међутим, једна недоумица је решена упућивањем мишљења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре јавним бележницима, према ком председници скупштина станара који су изабрани пре него што је нови закон ступио на снагу, имају право да до избора управника заступају своју зграду.

Такође, уговори о преносу права над заједничким деловима зграде због доградње могу да се оверавају и пре регистровања стамбене заједнице. Регистрацији стамбених заједница претходиће избор обученог управника зграде, а обуке за управнике ће вршити Привредна комора Србије и то не пре почетка маја месеца.

Од 1800 стамбених зграда на Старом граду, чак 900 има фомиране скупштине станара и изабране председнике. Нови закон предвиђа могућност да се комшије сложе око управника, а у случају да међу станарима не дође до договора, биће им додељен професионални управник. Разлика између управника и професионалног управника је у томе што је управник један од станара, комшија, док је професионалац лице запослено у фирми која се бави организовањем управљања зградама. Обуку за професионалне управнике може да прође свако лице за завршеном четворогодишњом средњом школом.