ПРЕДШКОЛСКА ОНЛАЈН ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА – УЧИМО И МЕЊАМО ПРАКСУ

Предшколска установа „Дечји дани“, Стари град, део је пројекта „Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“ који је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

У оквиру пројекта креиране су три брошуре за породице:

  • Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста;
  • Добробит деце предшколског узраста;
  • Васпитање пружањем подршке и успостављање правила.

Са чијим садржајем се можете упознати на линку који се налази на следећем линку

Обзиром да сва деца на општини Стари град нису обухваћена системом предшколског васпитања и образовања, те тако немамо директне контакте са њиховим породицама. Мишљења смо да је корисно да се са садржајем Брошура упознају и преко вашег сајта и  да тако утичемо на формирање и разумевање принципа позитивног родитељства.