ПРАВНА, ЗДРАВСТВЕНА И ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ РОМИМА НА ДОРЋОЛУ

У циљу решавања проблема нехигијенског насеља на Дорћолу, данас је у СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“, организован попис око 80 Рома са Дорћола, али и из осталих делова Србије. Истовремено, омогућени су су и бесплатни здравствени прегледи за Д.З. „Стари град“, као и подела хуманитарне помоћи деци. Ову акцију су заједнички организовали Општина Стари град, Ромски центар „Дорћол“, удружење грађана„Праксис“ (које спроводи програм УНХЦР-а из средстава Европске комисије), дом здравља „Стари град“ и Пријатељи деце „Стари град.

Присутни припадници Ромске националности су имали прилике да се евидентирају ради уписа у матичну књигу рођених и добију бесплатну правну помоћ. У оквиру систематских здравствених прегледа, које су спроводили лекари и патронажне сестре из Д.З: „Стари град“, посебно су прегледана деца а посебно одрасли од 18-65 година старости. Од хуманитарне помоћи дељени су одећа, обућа и ћебад.

Испред општине Стари град, овој акцији је присуствовао Ристо Рацо, члан Општинског већа.