ПОTПИСАНО 40 УГОВОРА СА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ПРОЈЕКТУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Пројекат за енергетску санацију стамбених зграда, кућа и станова на територији општине Стари град улази у завршну фазу.

Председник општине Радослав Мајановић потписао је данас уговоре са 40 крајњих корисника бесповратних средстава у циљу финансијске подршке суграђанима која ће им омогућити значајне уштеде у потрошњи свих видова енергије, како топлотне, тако и електричне.

„Велико ми је задовољство што смо дошли у завршну фазу овог пројекта у коме су староградска домаћинства и стамбене заједнице крајњи корисници средстава, која су обезбедили наша општина и Управа за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, уз подршку Министарства рударства и енергетике Републике Србије. Наш циљ је да унапредимо енергетску ефикасност у стамбеном сектору и да повећамо коришћење обновљивих извора енергије у староградским домаћинствима. Колики је значај овог програма, посебно у време данашње  енергетске кризе не треба пуно говорити“, поздравио је присутне суграђане, потписнике уговора, председник Марјановић и подсетио да је и трећи циклус програма „Стари град мисли на зграде“ за доделу бесповратних средстава стамбеним заједницама за уређење стамбених зграда, такође, у завршној фази.

На основу потписаних уговора са крајњим корисницима Пројекта за енергетску санацију стамбених зграда, кућа и станова на општини Стари град, одабрани стручни извођачи из ове грађевинске области приступиће радовима на замени спољних прозора, врата, окапница, ролетни и других елемената термичког омотача према негрејаним просторијама станова и зграда, замени термо-техничких инсталација и уградњи соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде.

Овај пројекат је расписан у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда.  Комисијa за реализацију мера енергетске санације је након спроведеног Јавног позива за доделу бесповратних средстава утврдила листу крајњих корисника – домаћинстава и стамбених заједница за енергетску санацију њихових зграда, породичних кућа и станова на територији Градске општине Стари град.

Према условима јавног позива удео средстава подстицаја износи 50 одсто од вредности укупне инвестиције, са пдв-ом, а максимално до 140 хиљада динара по кориснику.

„Наш циљ је  квалитетнији и бољи живот за Старограђане и зато наша општина развија добру и системску сарадњу  са Републиком и Градом како би пуним капацитетом помогла својим суграђанима. Немогуће је развијати Стари град без Града Београда, као што је немогуће развијати Град без Републике“, поручио је након потписивања уговора Радослав Марјановић, председник Градске општине Стари град.

Подсећамо да је  општина Стари град, у оквиру програма „Стари град мисли на зграде“, и ове године расписала Јавни конкурс намењен стамбеним заједницама за доделу бесповратних средстава за уређење стамбених зграда.