ПОПРАВЉЕНЕ КЛУПЕ И УКЛОЊЕНЕ ЛЕТЊЕ БАШТЕ У СКАДАРЛИЈИ

Одељење за комуналну инспекцију и комуналне послове Градске општине Стари град, половином фебруара, извршило је, у оквиру својих надлежности, контролу у Скадарлији. Инспектори су установили да су фасаде на појединим зградама исписане графитима, да су стубови јавне расвете оштећени и да поједини нису у функцији, као и да су нека одобрења за постављање отворених башти истекла.

Према речима Миодрага Јоксимовића, руководиоца овог одељења, на основу контроле, општина је најпре о стању расвете известила Градску комуналну инспекцију, као надлежног органа за предузимање мера. Општинска комунална инспекција је уклонила једну летњу башту, док се за другу и један киоск још води поступак за уклањање. Власницима објеката са графитима наложено је да их уклоне и фасаде доведу у чисто и уредно стање.

Такође, ово одељење је контролом установило да је стање клупа у Скадарлији веома лоше. На иницијативу општине ЈКП „Зеленило Београд“ је поправило клупе.

Миодраг Јоксимовић истиче да ће се контрола комуналних инспектора у Скадарлији наставити све док се сви уочени недостаци не отклоне.