ПОМОЋ ЗДРАВСТВУ И ШКОЛАМА, …

Дом здравља “Стари град”, захваљујући помоћи општине Стари град добиће рендген апарат вредан 12.000.000 динара. Клиничко болнички центар “Бежанијска коса” набавиће два ЕКГ монитора за мерење крвног притиска за које је из буџета општине издвојено 1.100.000 динара.

Од школа, помоћ су овога пута добили: ЕТШ “Никола Тесла” у износу од 800.000 динара, Правно биротехничка 350.000 динара и ОШ “Вук Караџић” 550.000 динара. Средства су додељена за занатско-грађевинске радове на зградама школа. Дом ученика средњих школа добиће 200.000 динара за набавку компјутера.

Из буџета општине помоћ су још добили: Друштво пријатеља српских манастира “Студенички круг”, основна школа “Др Драган Херцог” и Општинска организација инвалида рада.

За новогодишње пакетиће ове године издвојено је 560.000 динара. Пакетиће ће поред деце радника општинске управе, добити деца избеглих и прогнаних и расељених лица, деца ратних војних инвалида и деца са посебним потребама.