ПОМОЋ ЗА РАСЕЉЕНЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Удружење грађана за помоћ расељенима са Косова и Метохије “Свети Спас” од 1999. године се бави пружањем разних врста помоћи интерно расељеним лицима. Удружење се посебно ангажује око повратка заинтересованих породица у Призрен, реконструкцијом њихових кућа и стварањем услова за опстанак на Косову и Метохији.
Општина Стари град пружила је “Светом Спасу” помоћ у износу од 100.000 динара за покривање редовних трошкова Канцеларије за помоћ расељеним лицима (телефон, електрична енергија, канцеларијски материјал и сл).
Општина редовно помаже и Удружење грађана за помоћ Гораждевцу. Овога пута Удружење је добило 30.000 динара за покривање трошкова израде завршног рачуна, као и остале неопходне трошкове за несметани рад Удружења.

Помоћ манастиру Сопоћани

Манастир Сопоћани обратио се општини Стари град да им се одобре финансијска средства за реализацију пројекта хороса и пратећих богослужних предмета (ставроса – крстова са кандилима). Из буџета општине за ове сврхе издвојено је 50.000 динара.
Аутор идејног пројекта хороса је академски сликар Зоран Станковић из Београда, а према објашњењу из манастира Сопоћани, “Хорос у литургијској традицији симболише анђеоске и небеске силе које непрестано лете око престола Божјег узносећи му Славославље”.

Инвалиди рада “Стари град” траже помоћ

Општина Стари град доделила је општинској организацији инвалида рада “Стари град” износ од 150.000 динара за покривање основних материјалних трошкова као и за одржавање пословног простора у износу од 150.000 динара.
У захтеву општини, инвалиди су нагласили да су у веома тешкој материјалној ситуацији, да не могу да плате ни свој пословни простор, и моле општину као њиховог оснивача да им помогне самим тим што ова организација помаже инвалидима обилазећи болесне и непокретне, пружа једнократну новчану помоћ и сл. Општинска организација инвалида рада постоји већ пола века.