ПОМОЋ САВЕЗУ СЛЕПИХ

На седници Општинског већа Старог града одржаној 7. јуна 2007. године, Спортско рекреативном друштву слепих Београд „Напредак“ додељено је
100 000 динара за организацију међународног турнира слепих. Такође, Савезу слепих Србије, Градској организацији Београда, додељено је 110 000 динара, за спровођење програма из области културе, уметности и образовања у виду манифестације под називом „Рукама до светлости“.
На адресу општине Стари град пристигла је и захвалница Општинског ватрогасног савеза.