ПОМОЋ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „СТАРИ ГРАД“

Општинско веће ГО Стари град упутило је новчану донацију ОШ „ Стари град“ у износу од 283.000 динара за куповину неопходних средстава за опремање кабинета географије и ликовне културе. Куповина глобуса, зидних и географских карата, фото апарта, вакум табле, платна, бусоле, пројектора и „нетбука“ омогућиће ученицима ове школе квалитетније похађање наставе.