ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Одговори на питања понуђача у вези са јавном набавком добара потрошног канцеларијског материјала.