ПОДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ ГРАЂАНИМА

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Управе ГО Стари град од сутра, 21. 12. почиње расподелу индустријске соли скупштинама станара/саветима зграда ,- најавио је руководилац Одељења Миодраг Јоксимовић. Председници станара и грађани моћи ће со да преузму у просторијама некадашњих Месних заједницама:
– МЗ „СКАДАРЛИЈА“, Цетињска 32, од 8.30 до 11 .30 сати;
– МЗ „ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ“, Гундулићев венац 41, од 12 до 15
-МЗ „ДОРЋОЛ“ , Дубровачка 6, од 8.30 до 11.30; и
– МЗ „ВАРОШ КАПИЈА“, Маршала Бирјузова 58, од 12 до 15 сати.
Со можете преузети и у просторијама општине , Македонска 42 ,од 8 до 15.30 радним даном, а уколико буде потребно подела ће се организовати и викендом.
Да подсетимо, Скупштине станара могу добити паковање од по 20 килограма, док предузећа по 300 кг индустријске соли. Осим Скупштине станара и предузећа, индустријску со, су добиле школе, вртићи, факултети, Дом здравља и здравствене амбуланте, као и верски објекти на територији Градске општине Стари град.
Од ЈКП „ Београд пута “ општина је добила 40 тона индустријске соли коју је ускладиштена у спортском центру „ Милан Гале Мушкатировић“.
– Позивају се сви грађани и скупштине станара, власници и корисници, посебно трговинских и угоститељских објеката, банака, здравствених и просветних установа да у случају падавина одмах приступе уклањају снега и леда. За непоступање по одлуци предвиђено је изрицање мандатних казни на лицу места коју наплаћују комунални полицајац у износу од 20.000 динара за правно лице и предузетника, а казна од 5.000 динара за физичко лице, – наглашава руководилац Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију Управе Градске општине Стари град Миодраг Јоксимовић