ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2018. ГОДИНУ

29.12. План јавних набавки

29.01. Прва измена плана јавних набавки

14.02. Друга измена плана јавних набавки

15.05. Трећа измена и допуна плана јавних набавки