ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2013. ГОДИНУ

План јавних набавки – 24.01.2013.

Допуна плана – 31.01.2013.

Допуна плана – 29.08.2013.

Допуна плана – 28.02.2013.

Допуна плана – 23.05.2013.

Допуна плана – 21.03.2013.

Допуна плана – 16.05.2013.

Допуна плана – 06.06.2013.

Допуна плана – 29.03.2013.

Допуна плана – 05.09.2013.