ОПРЕМА ДЕЧЈОЈ КЛИНИЦИ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ&ПСИХИЈАТРИЈУ

На седници Општинског већа која је одржана 12. априла прихваћена је конкурсна документација за спровођење отвореног поступка јавне набавке за опрему Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину. За набавку ЕЕГ опреме ( ЕЕГ апарат, читачка станица, холтер ЕЕГ и видеотелеметрија) одобрено је 3.600.000 динара.
Спортско рекреативном пословном центру “Милан Гале Мушкатировић” додељено је 700.000 динара за санацију прозора на објекту ресторана “Дунавски цвет”. Из буџета општине за ово Јавно предузеће издвојено и 2.500.000 динара ради осигурања њихове имовине.
Општина Стари град је спровела поступак јавне набавке за грађевинско занатске радове на објектима вртића предшколске установе “Дечји дани”( “Мајски цвет”, “Вила”, “Дамбо” “Мрвица”, “Лептирић” и “Теразије”). За ове радове опредељено је 5.540.000 динара. С обзиром да усвојена понуда премашује процењену вредност радова на овој седници је додељено још 202.790 динара.