ОДРЖАНА ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД

Шеснаеста редовна седница Скупштине Градске општине Стари град одржана је у среду, 27. фебруара, у присуству 41, од укупно 56 одборника колико броји пуни сазив локалног парламента. Седницом је председавала председница Скупштине Мила Поповић, а староградски одборници су разматрали девет тачака Дневног реда.

У оквиру прве тачке, већином гласова присутних одборника, дата је сагласност на Финансијски план пословања за 2018. годину и Правилник о организацији систематизацији послова Установе културе ГО Стари град „Пароброд”.

У наставку седнице, такође већином гласова, за директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на период од четири године, изабран је Душан Раичковић. Скупштина је усвојила и Одлуку о изменама и допунама ценовника услуга ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, а већином гласова присутних, именовани су и чланови Надзорног одбора овог јавног предузећа – Александра Димитријевић, Ана Даниловић и Наталија Митић.

Скупштина је усвојила и План постављања привремених објеката на територији ГО Стари град. Сагласно Одлуци о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда и Правилника о типу, величини, изгледу и другим карактеристикама тезги које се постваљају на подручје градских општина Врачар, Савски венац и Стари град, Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију Управе ГО Стари град, сачинило је Нацрт плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама. Овим Планом предвиђено је постављање 163 привремених објеката.

У наставку седнице одборници локалног парламента усвојили су, већином гласова, Предлог годишњег рада општинског Штаба за ванредне ситуације за 2018. годину, као и Извештај о раду Штаба у претходној, 2017. години.

У оквиру девете тачке дневног реда Скупштина је разматрала и такође, већином гласова присутних одборника, усвојила годишњи Извештај о раду Управе Градске општине Стари град за 2017. годину.