ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На 30. седници староградске Скупштине, која је одржана 2. фебруара, одборници су разматрали три тачке дневног реда. Скупштина је, већином гласова присутних, усвојила програме пословања Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град“ и Установе културе ГО Стари град „Пароброд” за 2016. годину.

Скупштина је такође, у оквиру треће тачке дневног реда, усвојила и Решење о давању сагласности на уговор о дугорочном кредиту ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“. Додатне информације о кредиту, којим се спортском центру обезбеђују обртна средства, odbornicima је образложио директор СРПЦ Бранислав Крекић.

Седници су присуствовала 44 одборника, од 56 колико броји пуни сазив Скупштине ГО Стари град.