ОДРЖАНА 22. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На 22. редовној седници Скупштине општине Стари град, oдржаној 20. октобра 2011. године, присуствовало је 47 од 56 одборника.
На седници Скупштине одборници су разматрали две тачке дневног реда, које су се односиле на измене и допуне решенња о именовању Изборне комисије ГО Стари град у сталном саставу и именовању чланова Надзорног и Управног одбора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд“.
Одборници су једногласно су констатовали измене и допуне решења о именовању Изборне комисије (ИК) у сталном саставу.Досадашњем председнику ИК Станић Милошу и Мандић Марку, заменику члана, обоје из Демократске странке (ДС), престала је дужност јер су поднели оставке, док је Палигорић Милошу и Самарџић Небојши из Либерално демократске партије (ЛДП) престала дужност чланова ИК. Скупштина је изабрала, Церовац Милана (ДС), за заменика члана, Миличковић Петра и Милић Снежану, обоје из ЛДП-а, за чланове Изборне комисије.
Одборници су констатовали престанак функције члана Надзорног одбора из реда запослених Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд“ Марије Ивановић због оставке и члана Управног одбора из реда запослених Иви Николић, због престанка радног односа у установи. У Управни одбор УК ГО Стари град „Пароброд“ изабрана је Марија Ивановић, дипломирани правник.
Нa крају седнице одборницима Скупштине обратила се Љубинка Николић, председник Скупштине станара из Палмотићеве 25 –а.