ОДРЖАНА 14. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Четрнаеста седница Скупштине Градске општине Стари град одржана је данас уз прусуство 50 од 56 одборника. Већином гласова одборници су усвојили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Стари град за 2009. годину према мишљењу овлашћеног ревизора. На седници је усвојен и предлог Статута Установе културе „Пароброд“, који је основан одлуком Скупштине општине Стари град крајем маја ове године.

Послењдња тачка дневног реда односила се на давање мишљења Јелени Јевтовић Карамата, директорки ЈП „Пословни простор општине Стари град“, за обављање још једне јавне функције у Управном одбору предузећа „Београдске електране“. Скупштина је усвојила захтев Јелене Јевтовић Карамата са образложењем да у овом случају, сходно члану 77 Статута ГО Стари град, нема односа надређености, надзора или контроле и да се истовременим обављањем две функције не би угрозило одговорно обављање директора Јавног предузећа општине. Коначну одлуку донеће Агенција за борбу против корупције на основу Закона о Агенцији за борбу против корупције, који предвиђа да функционер у изузетном случају може вршити две функције на основу сагласности Агенције.