ОБНАВЉАЊЕ СРПЦ ‘’МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ’’

На седници Општинског већа Старог града одржаној 14. јуна 2007. године, Музиколошком друштву Србије додељено је 30.000 динара за суфинансирање компакт диска ‘’Посвета Мокрањцу’’. Институту за Ментално здравље у Палмотићевој улици додељена су новчана средства у износу од 2.500.000 динара за извођење грађевинско-занатских радова у дворишту и дневном клубу за пацијенте.

Општина Стари град наставља са улагањима у СРПЦ ‘’Милан Гале Мушкатировић’’. За радове на санацији и адаптацији хидромашинске и термотехничке инсталације отворемих и затворених базена, овом приликом, издвојено је 2.000.000, док је за радове на електротехничким инсталацијама издвојено 1.500.000 динара. Општина је, такође, издвојила новчана средства у износу од 1.965.000 динара за набавку и монтажу громобранске инсталације у овом Спортско-рекреативном пословном центру.

Градска општина Стари град, у својству корисника државне својине, пренела је право коришћења државне својине на посебним деловима зграде у Улици краљице Наталије бр. 1-3 без накнаде на задужбину др Стеве Милосављевића, ранијег сопственика национализоване имовине.