OБАВЕШТЕЊЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА -ОСНИВАЧИМА РАДЊИ

– Од 01.01.2006.године Регистар свих облика обављања самосталних делатности (радње, агенције, ординације, саветовалишта и сл.) води Агенција за привредне регистре, Београд, Трг Николе Пашића бр.5;

– Сви оснивачи су обавезни да поднесу регистрациону пријаву за превођење у Регистар Агенције, најкасније до 15.06.2006.године.

– Пријаву за оснивање, трајну и привремену одјаву, уверње и све промене у Регистру, подносе се Агенцији за привредне регистре.

– Оснивачи радњи, који подносе пријаву за промену података у Регистру (промена седишта, промена назива, вођење радње преко стручног полсловође, издвојена просторија, привремена одјава) морају претходно да поднесу и регистрациону пријаву за превођење у Регистар.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ПРИВРЕДУ
И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ