ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

09.07. Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара- електрична енергија