ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добара – потрошни канцеларијски материјал, за потребе Градске општине Стари град.